Hjem Sitemap
 

Fripladstilskud

Fripladskassens formål er at yde tilskud til nedbringelse af elevernes skolepenge ud fra indtægtsmæssige forhold.

 

Da der kun er begrænsede midler, bliver disse midler kun tildelt de mest trængende familier og under følgende forudsætninger:

 

UNDER 18 ÅR: 

 

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt til:

  • Elever, der har gået på skolen i 1 skoleår eller mere. Man kan altså ikke som udgangspunkt forvente at få fripladstilskud som 1.g elev. Er der imidlertid opstået en akut økonomisk situation siden ansøgning om optagelse så kontakt venligst kontoret for en ansøgningsblanket eller hent skemaet her.
  • Husstande med en pludselig forringelse af deres økonomiske situation i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være pludselig sygdom, død, arbejdsløshed eller andet.
  • Husstande med en lav personlig indkomst (350.000 og nedefter)

2. og 3. g elever (samt deres forældre) vil automatisk få tilsendt ansøgningsblanketten via skolens mailsystem. Skemaet returneres i udfyldt stand med oplysning om hoved- og medforsørgers indtægtsgrundlag samt kopi af seneste årsopgørelse.

 

Tilskud til elever under 18 år beregnes og udbetales til skolerne en gang årligt (som regel i januar).

 

Ansøgningsfrist primo september.

 

 

OVER 18 ÅR:
Tilskud til elever over 18 år beregnes og udbetales til skolerne to gange om året (som regel i januar og august).

 

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt til:

  • Elever, som modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).
  • Fripladskassens tilskudsberegning sker ud fra størrelsen af den enkelte elevs SU-bevilling.
  • Elever med en pludselig forringelse af deres økonomiske situation i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være pludselig sygdom, død, arbejdsløshed eller andet.

Alle elever (samt deres forældre) vil automatisk få tilsendt ansøgningsblanketten via skolens mailsystem, når det er tid til at ansøge. Eleverne/forældrene skal derefter ansøge skriftligt med en kort begrundelse om tilskud til skolens kontor.

 

Ansøgningsfrist primo april og primo oktober.