Hjem Sitemap
 

Fripladstilskud

Fripladskassens formål er at yde tilskud til nedbringelse af elevernes skolepenge ud fra indtægtsmæssige forhold.

 

Da der kun er begrænsede midler, bliver disse midler kun tildelt de mest trængende familier og under følgende forudsætninger:

 

UNDER 18 ÅR: 

 

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt til:

  • Elever, der ved skoleårets start (1. august) ikke er fyldt 18 år
  • Husstande med en lav personlig indkomst
  • Husstande med en pludselig forringelse af deres økonomiske situation i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være pludselig sygdom, død, arbejdsløshed eller andet.
  • Ansøgningsblanketten for skoleåret 2019/2020 kan hentes her.

2. og 3. g elever (samt deres forældre) vil automatisk få tilsendt ansøgningsblanketten via skolens mailsystem. Skemaet returneres i udfyldt stand med oplysning om hoved- og medforsørgers indtægtsgrundlag samt kopi af seneste årsopgørelse.

 

Tilskud til elever under 18 år beregnes og udbetales til skolerne en gang årligt, og fordeles til eleverne i perioden januar-juni.

 

Ansøgningsfrist primo september.

 

 

OVER 18 ÅR:

Tilskud til elever over 18 år beregnes og udbetales til skolerne to gange om året (forårs- & efterårssemesteret)

 

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt til:

  • Elever, der på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år og som samtidig modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) i tilskudsperioden/semesteret.
  • Elever med en pludselig forringelse af deres økonomiske situation i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være pludselig sygdom, død, arbejdsløshed eller andet.

Tilskudsberegning sker ud fra størrelsen af den enkelte elevs SU-bevilling.

 

Alle elever (samt deres forældre) vil automatisk få tilsendt ansøgningsblanketten via skolens mailsystem, når det er tid til at ansøge. Eleverne/forældrene skal derefter ansøge skriftligt med en kort begrundelse om tilskud til skolens kontor.

 

Ansøgningsfrist primo april for forårssemesteret og primo oktober for efterårssemesteret.

 

Tilskud til elever over 18 år for forårssemesteret modregnes som regel i skolepengene i perioden august-december.

 

Tilskud til elever over 18 år for efterårssemesteret modregnes som regel i skolepengene i perioden januar-juli.