Hjem Sitemap

 

 

 

                  

 

         Følg os også på de sociale medier
          

 

 

Start på HF eller STX på Brøndby Gymnasium

Er du i tvivl om, hvad du skal næste år?

 

Hvad siger din mavefornemmelse? Har du truffet det rigtige valg?

 


Skal du være vore nye HF'er eller STX'er, så er der stadig plads til dig på Brøndby Gymnasium :-) 

 

 

Læs mere om os her:

 

Del denne nyhed på Facebook

Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 07:30 af Pia Sadolin

Nyt fra gymnasiet – status på uge 2 ct (coronatid)

Så kom meldingen om yderligere forlængelse af lukningen af gymnasierne mv. Jeg har tidligere på ugen orienteret både elever og forældre. Vicerektor Sanne Midtgaard har tilpasset SRP-forløbet, således at anden skriveperiode også bliver 100% virtuel.

På baggrund af forlængelsen holdt BGs lærerkollegie og ledelse statusmøde i tirsdags (den 24. marts), hvor vi både gennemgik erfaringer med den virtuelle undervisning og drøftede konsekvenserne for SRP-processen med fortsat virtuel vejledning. Mit Indtryk var – trods omstændighederne - en optimistisk stemning med en positiv vurdering af det digitale set up ift. at følge 3.g’ernes skriveproces. Ret beset oplevede flere vejledere, at de kunne komme tættere på eleverne med brug af MS Teams som dialogværktøj.

Flere lærere udtrykte også oplevelsen af en mere tilpasset dosering af den almindelige undervisning i hverdagen. Oven på en tendens til overophedning af lektiemængden i uge 1, var man ved at finde niveauet – i samarbejde med eleverne. Så på det faglige område synes der at være etableret en modus vivendi. Anderledes på det mentale plan: Nu er det barskt.

LÆS HELE NYHEDEN >

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 7:00 af Pia Sadolin

Nyt fra gymnasiet – status på uge 1 ct (coronatid)

Sidste onsdag den 11. marts annoncerede regeringen, at gymnasierne og en lang række skoler, daginstitutioner mm. skulle lukke for en periode frem til og med 27.3. Det skete dagen efter, at Sanne (vicerektor) og jeg havde været rundt og orientere alle klasserne om risiko for lukning pga. coronavirus. På BG samlede vi hele lærerkollegiet og gik i gang med planlægningen og forberedelsen af undervisningen på de nye vilkår. Eleverne blev sendt hjem og senere også alle de andre på gymnasiet.

Nu runder vi den første uge. Hvad er status?

LÆS HELE NYHEDEN >

Fredag d. 13. marts 2020 kl. 14:30 af Pia Sadolin

Brev fra Børne-og undervisningsministeren

Vi har modtaget et langt brev fra Børne-og undervisningsministeren, som udtrykker sin store beundring for vores allesammens indsats,

Hun er klar over, at vi er fulde af spørgsmål, vi gerne vil have svar på, men maner til besindighed. Som hun skriver:

Jeg beder jer have forsta?else for, at vi ikke kan svare pa? alle spørgsma?l her og nu. Situationen er lige sa? ny for os, som den er for jer. I skal vide, at vi arbejder pa? højtryk pa? at fa? udarbejdet og Folketingsbehandlet de regler, der skal gælde i denne ekstraordinære situation.

Afslutningsvist en kæmpestor tak til jer alle og et ønske om, at alle ansatte, elever, kursister samt deres familier kommer godt igennem denne svære tid.

Med venlig hilsen Pernille Rosenkrantz-Theil

 

 

Klik her for flere nyheder